RoShamBo Arena Achievement List

Killer Bronze Killer Bronze
Win 5 PvP battles.
Killer Silver Killer Silver
Win 50 PvP battles.
Killer Gold Killer Gold
Win 500 PvP battles.
Loser Bronze Loser Bronze
Lose 7 PvP battles.
Loser Silver Loser Silver
Lose 75 PvP battles.
Loser Gold Loser Gold
Lose 500 PvP battles.
City Defender Bronze City Defender Bronze
Win 5 fights against bosses.
City Defender Silver City Defender Silver
Win 15 fights against bosses.
City Defender Gold City Defender Gold
Win 30 fights against bosses.
Tycoon Bronze Tycoon Bronze
Gain 500 teeth in battles.
Tycoon Silver Tycoon Silver
Gain 20000 teeth in battles.
Tycoon Gold Tycoon Gold
Gain 250000 teeth in battles.
Fortune Seeker Bronze Fortune Seeker Bronze
Gain 5 inventory items.
Fortune Seeker Silver Fortune Seeker Silver
Gain 25 inventory items.
Fortune Seeker Gold Fortune Seeker Gold
Gain 100 inventory items.
Body Builder Bronze Body Builder Bronze
Get character’s level 5.
Body Builder Silver Body Builder Silver
Get character’s level 15.
Body Builder Gold Body Builder Gold
Get character’s level 30.
Leech Bronze Leech Bronze
Beat out 1000 HP in battles.
Leech Silver Leech Silver
Beat out 20000 HP in battles.
Leech Golds Leech Golds
Beat out 1000000 HP in battles.
Donor Bronze Donor Bronze
Lose 1000 HP in battles.
Donor Silver Donor Silver
Lose 20000 HP in battles.
Donor Gold Donor Gold
Lose 1000000 HP in battles.
Legionnaire Bronze Legionnaire Bronze
Reach league level: 200.
Legionnaire Silver Legionnaire Silver
Reach league level: 1200
Legionnaire Gold Legionnaire Gold
Reach league level: 4000.
Barker Bronze Barker Bronze
Earn tooth in spin: 500
Barker Silver Barker Silver
Earn tooth in spin: 2000
Barker Gold Barker Gold
Earn tooth in spin: 5000