Heileen 1: Sail Away Achievement List

My best friend Marie My best friend Marie
Unlock Marie romance ending
Dear John Dear John
Unlock John romance ending
Aunt Lora Aunt Lora
Unlock Lora romance ending